HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

Luật Bảo vệ môi trường 2020 có gì đổi mới về các loại hồ sơ môi trường?

Luật Bảo vệ môi trường 2020 có gì đổi mới về các loại hồ sơ môi trường?

Ngày 17/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường. Theo đó, …

0906653007