Gia hạn giấy phép xả thải

GIA HẠN GIẤY PHÉP XẢ THẢI

Đối với các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và nằm trong diện cần thực hiện thì giấy phép xả thải chắc hẳn không còn là khái niệm xa lạ. Tuy nhiên giấy phép xả thải là loại hồ sơ có thời hạn hiệu lực nhất định, sau khi hết hiệu lực thì doanh nghiệp cần làm mới hoặc gia hạn. Và chắc hẳn các doanh nghiệp sẽ có những thắc mắc về gia hạn giấy phép xả thải là gì? Tại sao cần gia hạn? Thời điểm và thủ tục, chi phí ra sao….

Do đó, trong bài viết này chúng tôi cung cấp một số thông tin liên quan để quý doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan và dễ hiểu nhất về thủ tục này.

Giấy Phép Xả Thải Và Gia Hạn Giấy Phép Xả Thải Là Gì?

Giấy phép xả nước thải (GPXT) hay có tên đầy đủ là giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là một loại giấy phép được quy định theo Luật tài nguyên nước. Là quá trình phân tích, đánh giá ảnh hưởng của nước thải khi được xả vào nguồn tiếp nhận (ở đây chính là môi trường nước). Từ đó, có thể đề ra các phương pháp quản lý, đánh giá được hiệu quả của công trình xử lý nước, nhằm đảm bảo nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải đạt quy chuẩn của bộ Tài nguyên Môi trường.

 • Hay nói đơn giản, giấy phép xả thải chính là phương tiện chứng minh nước thải của doanh nghiệp đã được xử lý đạt yêu cầu và an toàn với môi trường cả về chất và lượng. Nước thải đã được phép thải ra môi trường hợp pháp.

Như đã nêu trên, giấy phép xả thải là có hạn (thường sẽ từ 3 đến 5 năm). Do đó chắc chắn sẽ đến thời điểm cần gia hạn. Vậy gia hạn giấy phép xả thải là quá trình thủ tục xin gia hạn thêm thời gian hiệu lực của Giấy phép xả thải mà doanh nghiệp đã được cấp do giấy phép xả thải đó đã sắp hết hiệu lực.

Sơ đồ thực hiện của GPXT và gia hạn GPXT

Điều Kiện Gia Hạn Giấy Phép Xả Thải

Bất cứ loại giấy phép hay thủ tục hành chính nào cũng cần có những điều kiện và đối tượng xin giấy phép phải đảm bảo các điều kiện đó mới được cấp phép. Đối với thủ tục xin gia hạn này thì cũng sẽ có một số điều kiện, cụ thể như sau

 • Đối tượng xin gia hạn điều kiện đầu tiên tất nhiên sẽ là đã được cấp phép
 • Giấy phép xả thải vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp tới cơ quan chức năng trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất chín mươi (90) ngày;
 • Đến thời điểm đề nghị gia hạn, đối tượng được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến giấy phép và không có tranh chấp.
 • Tại thời điểm đề nghị gia hạn giấy phép, nội dung giấy phép phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn nước.
 • Lưu ý: Doanh nghiệp đặc biệt lưu ý thời hạn giấy phép còn lại để gia hạn đúng thời gian. Trường hợp nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép trễ (còn dưới 90 ngày thì hết hạn), doanh nghiệp phải thực hiện hồ sơ xin cấp giấy phép mới.

Đối Tượng Phải Thực Hiện Gia Hạn Giấy Phép Xả Thải

Đối tượng cần thực hiện thủ tục xin gia hạn giấy phép xả thải hiểu đơn giản chính là những đối tượng đã được cấp giấy phép xả thải, giấy phép sắp hết hạn nhưng vẫn cách thời điểm hết hạn sử dụng ít nhất 90 ngày

Đối tượng cần thực hiện thủ tục xin gia hạn giấy phép xả thải

Thực Hiện Xin Gia Hạn Giấy Phép Xả Nước Thải Vào Nguồn Nước

Quy trình thực hiện, đơn vị chịu trách nhiệm, thời gian, chi phí thực hiện và thời hạn hiệu lực của hồ sơ

 • Quy trình thực hiện tư vấn xin gia hạn giấy phép xả thải chúng tôi cung cấp
TT Nội dung Miêu tả

Chuẩn bị hồ sơ trình nộp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Bước 1 Công tác chuẩn bị Phân loại hồ sơ
Xác định các tài liệu cần thu thập
Đề nghị Doanh nghiệp cung cấp hồ sơ (bản photo)
Bước 2 Triển khai thực hiện xây dựng hồ sơ môi trường lần 1 Thực hiện viết báo cáo lần 1
Xác định lại nội dung cần đi thực tế tại Doanh nghiệp và những hồ sơ cần cung cấp bổ sung
Bước 3 Làm việc trực tiếp với Doanh nghiệp Khảo sát thực tế, thu thập thêm hồ sơ và lấy mẫu nước thải để kiểm tra (nếu có)
Bước 4 Triển khai thực hiện xây dựng hồ sơ môi trường lần 2 Hoàn thiện hồ sơ môi trường theo mẫu quy định;
Thực hiện lấy thêm mẫu (nếu hồ sơ yêu cầu)
Bước 5 Hoàn thiện hồ sơ tại Doanh nghiệp Rà soát lại toàn bộ hồ sơ, in ấn và gửi cho Doanh nghiệp để lấy ý kiến
Thực hiện điều chỉnh, làm việc với Doanh nghiệp về các nội dung cần thay đổi (nếu có) để hoàn thiện hồ sơ
In ấn, trình ký duyệt để nộp hồ sơ cho cơ quan quản lý

Sau khi nộp hồ sơ cho Cơ quan quản lý

Bước 1 Làm việc với Cơ quan quản lý Nộp hồ sơ
Bổ sung các thông tin, hồ sơ, nội dung còn thiếu (nếu có) theo yêu cầu của cán bộ thụ lý hồ sơ
In ấn, cung cấp hồ sơ (bản giấy và bản mềm) cho các chuyên gia theo yêu cầu của Cơ quan quản lý
Bước 2 Đón đoàn thẩm định Đón đoàn thẩm định kiểm tra thực tế
Bước 3 Hoàn thiện hồ sơ sau khi nhận Thông báo chỉnh sửa của Hội đồng thẩm định (nếu có) Tiếp nhận thông tin yêu cầu chỉnh sửa, rà soát nội dung, chỉnh sửa hồ sơ môi trường và soạn báo cáo giải trình các nội dung đã chỉnh sửa
In ấn và gửi lại cho Doanh nghiệp để lấy ý kiến và ký duyệt hồ sơ sau khi đã chỉnh sửa
Nộp hồ sơ (đã được Doanh nghiệp ký duyệt) cho Cơ quan quản lý
Bước 4 Hoàn thành Hợp đồng Tiếp tục thực hiện chỉnh sửa và các yêu cầu khác của Cơ quan quản lý và Cán bộ thụ lý (nếu có) để hoàn thiện hồ sơ cho đến khi được phê duyệt

Bảng 1: Quy trình thực hiện xin gia hạn GPXT

 • Chi phí thực hiện gia hạn GPXT

Bao gồm 2 loại chi phí chính:

 • Chi phí xây dựng hồ sơ: nhân công, phân tích mẫu, lập báo cáo, lệ phí thẩm định, chi phí quản lý…
 • Chi phí in ấn, đón đoàn kiểm tra
 • Thuế VAT

Chi phí thực hiện gia hạn GPXT

 • Hiệu lực của GPXT sau khi được gia hạn

Giấy phép xả thải được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn có thời gian tối thiểu là 2 năm, tối đa là 5 năm tùy theo quy mô, địa điểm, loại hình sản xuất kinh doanh… của dự án và chính sách của địa phương nơi dự án đang hoạt động.

Hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

 • Hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Thành phần hồ sơ xin cấp phép

STT Thành phần hồ sơ
1 Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép
2 Kết quả phân tích chất lượng nước thải và chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
3 Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép. Trường hợp điều chỉnh quy mô, phương thức, chế độ xả nước thải, quy trình vận hành… thì phải có đề án xả nước thải;
4 Bản sao giấy phép đã được cấp.
5 Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập hồ sơ Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

Bảng 2: Thành phần bộ hồ sơ xin gia hạn GPXT

Số lượng hồ sơ: 02 bộ

 • Sản phẩm hoàn thành

STT Sản phẩm của thủ tục môi trường
1 01 đề án/báo cả xả thải (Bản gốc)
2 Giấy phép gia hạn xả thải (có thời hạn từ 2 đến 5 năm) có xác nhận của cơ quan chức năng

 

Lợi Ích Và Các Vấn Đề Doanh Nghiệp Phải Đối Mặt Khi Không Thực Hiện Gia Hạn Giấy Phép Xả Thải

Lợi ích mang lại cho doanh nghiệp khi gia hạn GPXT

 • Giúp dự án an toàn với Luật trong quá trình hoạt động
 • Là cơ sở chứng minh doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với nước thải đúng theo quy định của pháp luật.

Các vấn đề doanh nghiệp phải đối mặt khi không thực hiện hồ sơ

 • Xử phạt hành chính

Doanh nghiệp không thực hiện gia hạn giấy phép xả thải, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có hoạt động xả thải mà không có giấy phép. Sẽ phải chịu mức phạt của việc không có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, cụ thể:

– Phạt tiền từ 30 đến tối đa là 250 triệu đồng tùy thuộc vào hành vi và mức độ vi phạm

– Có thể bị tạm ngưng/ngừng hoạt động vĩnh viễn cơ sở sản xuất, kinh doanh.

 • Thiệt hại của doanh nghiệp

Nếu doanh nghiệp không gia hạn hoặc gia hạn giấy phép trễ thời gian so với quy định sẽ phải xin cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước mới.

Về Chúng Tôi

Giới thiệu về dịch vụ tư vấn thực hiện thủ tục gia hạn GPXT của chúng tôi

Công ty cổ phần năng lượng WEME là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn các thử tục, hồ sơ môi trường mà thủ tục gia hạn GPXT của doanh nghiệp cũng là một trong đó.

Chúng tôi chung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí 24/24, sẵn sàng phục vụ, hỗ trợ quý doanh nghiệp bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu.

Dịch vụ chúng tôi cung cấp sẽ có 2 loại:

 • Theo yêu cầu của doanh nghiệp: hỗ trợ một giai đoạn nào đó trong quá trình thực hiện thủ tục môi trường của doanh nghiệp
 • Trọn gói: chịu trách nhiệm hoàn toàn từ đầu đến lúc bàn giao sản phẩm cuối cùng của thủ tục. Ví dự như đối với gia hạn giấy phép xả thải thì sản phẩm sẽ là giấy phép xả thải đã được gia hạn.

Cam kết:

 • Thực hiện đúng quy trình, tiến độ, theo sát và hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất có thể
 • Chất lượng kết quả hoàn thành đúng theo quy định của pháp luật

Ưu thế của chúng tôi

Tại sao quý doanh nghiệp nên chọn chũng tôi làm bạn đồng hành?

Chúng tôi có chi nhánh trải dài toàn quốc

Các chi nhánh của môi trường WEME

 • Cùng với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong ngành
 • Sẵn sàng phục vụ quý doanh nghiệp ở bất kỳ địa phương nào trên cả nước với tốc độ và chất lượng tốt nhất.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp 3 sản phẩm phục vụ cho vấn đề môi trường của doanh nghiệp

Các sản phẩm về môi trường khác của WEME

Chúng tôi sẵn sàng phục vụ tư vấn và thực hiện trọn gói hỗ trợ doanh nghiệp tất cả vấn đề liên quan đến môi trường và luật môi trường. Từ lúc dự án của doanh nghiệp trong giai đoạn chuẩn bị xây dựng đến lúc đi vào hoạt động và cả trong quá trình hoạt động.

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG WEME

Trụ sở chính : 124/1 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0906.653.007
Email : wemecompany@gmail.com
Fanpage : Môi Trường WeMe
Chuyên viên tư vấn : 0906.653.007
0906653007