Giấy phép xả thải

Các Văn Bản Pháp Luật Quy Định Liên Quan Đến Giấy Phép Xả Thải

 • Luật 55/2014/Qh13: Luật bảo vệ môi trường
 • Nghị Định 201/2013/Nđ-Cp.
 • Luật 17/2012/Qh13: Luật tài nguyên nước
 • Nghị định số 21/2013/NĐ-CP: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ tài nguyên và môi trường;
 • Thông Tư 31/2018: Nội dung, biểu mẫu báo cáo giấy phép xả tài nguyên nước
 • Nghị Định 33/2018/Nđ-Cp: Nghị định xử phạt tài nguyên nước

Xả thải và giấy phép xả thải

Khái Niệm, Mục Đích Của Việc Xin Cấp Giấy Phép Xả Thải

Khái niệm giấy phép xả thải (GPXT)

Giấy phép xả nước thải là một loại giấy phép tài nguyên nước, một loại hồ sơ môi trường do nhà nước cấp cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, …có phát sinh nước thải.

Các tên gọi khác của giấy phép xả thải: GPXT, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Mục đích của việc xin cấp giấy phép xả thải

Nhằm xác nhận nước thải trước khi xả ra môi đã được xử lý đạt yêu cầu của nhà nước và chính quyền địa phương, đảm bảo nước thải sau khi xả vào nguồn nước tiếp nhận vẫn bảo vệ chất lượng nguồn nước.

Cung cấp cho các cơ quan chức năng biết các thông tin về:

 • Nguồn xả thải
 • Lưu lượng
 • Chất lượng nước xả thải
 • Nguồn tiếp nhận

Để kiểm tra và kiểm soát lưu lượng chất thải xả ra môi trường, bảo vệ môi trường tại nơi có nguồn nước tiếp nhận.

Đối Tượng Cần Phải Xin Cấp Giấy Phép Xả Thải

Đối tượng cần/không cần xin cấp GPXT

Đối tượng cần phải xin giấy phép xả thải

Tất cả cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động có phát sinh ra nước thải và xả nước thải vào nguồn nước,

Đối tượng không cần thực hiện xin cấp giấy phép xả thải

Trừ các trường hợp như sau ( quy định tại điều 16, mục 3 Nghị định 201/2013/NĐ-CP), cụ thể:

 • Nước thải từ sinh hoạt đời thường của các cá nhân, hộ gia đình.
 • Nẳm trong các trường hợp không thể làm Thảo thuận đấu nối (đã được nêu cụ thể tại Phần 2c, III, Phần B của tài liệu này): chi phí đấu nối không hợp lý, tải lượng vượt mức cho phép của Hệ thống XLNTTT, chưa có Hệ thống XLNTTT
 • Nước thải từ những hộ sản xuất kinh doanh, dịch vụ với quy mô nhỏ (khối lượng nước xả nhỏ hơn 5m3/ngày đêm) và tuyệt đối không được chứa các chất độc hại, chất phóng xạ;
 • Xả nước thải từ các hộ, cơ sở nuôi trồng thủy sản với quy mô không vượt quá 10.000 m3/ngày đêm hoặc nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, suối, hồ chứa.
 • Xả nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc diện bắt buộc phải lập giấy phép xả thải nhưng đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung khác mà hệ thống đó đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp GPXT và có thỏa thuận hoặc hợp đồng xử lý, tiêu thoát nước thải với tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đó

Đối tượng không cần xin cấp GPXT

Hồ Sơ Xin Cấp Giấy Phép Xả Thải Bao Gồm Những Gì, Đơn Vị Thẩm Định, Cấp Phép

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép
 • Đề án xả nước thải vào nguồn nước
 • Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước thải;
 • Báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước
 • Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước
 • Kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với trường hợp đang xả nước thải. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 • Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải.
 • Các giấy tờ liên quan đến Doanh nghiệp và dự án đính kèm
 • Trường hợp chưa có công trình xả nước thải vào nguồn nước, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Quy Trình, Thời Gian Thực Hiện Xin Cấp Giấy Phép Xả Thải

Thời gian hoàn thành xin cấp GPXT

Thời gian hoàn thành hồ sơ: 55 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Quy trình thực hiện xin cấp GPXT

Quy trình thực hiện cơ sở của hồ sơ

STT Quy trình
1 Chuẩn bị các tài liệu, thông tin liên quan đến dự án
2 Tổng hợp các số liệu
3 Viết hồ sơ
4 In ấn, ký xác nhận
5 Nộp hồ sơ lại đơn vị có chức năng
6 Đợi kiểm tra, chỉnh sửa khi có yêu cầu
7 In lại hồ sơ, ký xác nhận
8 Đợi xác nhận của đơn vị chức năng, nhận giấy xác nhận, quyết định, hồ sơ liên quan
9 Hoàn thành hồ sơ

Hiệu Lực Của Giấy Phép Xả Thải

GPXT có thời hạn tối đa là mười (10) năm, tối thiểu là ba (03) năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn tối thiểu là hai (02) năm, tối đa là năm (05) năm.

Căn cứ điều kiện của từng nguồn nước, mức độ chi tiết của thông tin, số liệu điều tra, đánh giá tài nguyên nước và hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép của tổ chức, cá nhân, cơ quan cấp phép quyết định cụ thể thời hạn của giấy phép.

Giấy phép xả thải được gia hạn theo quy định

Các Vấn Đề Doanh Nghiệp Phải Đối Mặt Khi Không Có Giấy Phép Xả Thải

Nếu bạn không thuộc trường hợp quy định không cần phải xin cấp phép xả thải thì việc bạn kinh doanh không có giấy phép xả thải vào nguồn nước sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 19 Nghị định 33/2017/NĐ-CP:

 • Xử phạt hành chính
 • Ảnh hưởng đến việc kinh doanh
 • Bị buộc tạm ngưng hoạt động hoặc dừng hoạt động.

GIỚI THIỆU NĂNG LỰC CÔNG TY

Giới thiệu năng lực công ty và dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường

 • Công ty cổ phần Năng lượng WEME với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vự môi trường với đỗi ngũ tư vấn và thực hiện các loại Hồ sơ môi trường chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm trong nghề
 • Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ môi trường khác, gồm:
 • Thiết bị xử lý nước thải
 • Module tích hợp hoặc hệ thống xử lý nước thải
 • Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý
 • Chúng tôi đã có chi nhánh tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và Quảng Bình, thuận tiện phục vụ khách hàng ở khắp nơi trên cả nước

Hãy liên hệ với chúng tôi

 • Chúng tôi hỗ trợ tư vấn miễn phí cho quý khách hàng với chủ trương quý trọng tất cả khách hàng.
 • Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ với giá hợp lý, thời gian ngắn nhất với quy trình cụ thể nhất bởi bộ phận Hồ sơ môi trường của chúng tôi .

0906653007