Home

Chuỗi dịch vụ của WeMe

 • Dịch vụ vận hành & bảo trì hệ thống xử lý nước thải
 • Giấy phép môi trường
 • Xử lý nước thải - thiết kế - thi công
 • Đánh giá tác động môi trường
 • Chủ trương đầu tư

CHÌA KHÓA trao tay

Giảm chi phí đầu tư khi nắm được tổng quan ngay từ đầu

Câu hỏi tổng quan

 • Đơn vị lập đánh giá tác động môi trường đưa ra nhiều công đoạn xử lý phức tạp để hội đồng dể dàng thông qua. Đánh giá tác động môi trường được duyệt rất nhanh. Nhưng không triển khai được trong thực tế về mặt kinh phí thi công các công trình bảo vệ môi trường.
  Sau này, phải xin điều chỉnh và thẩm định lại rất khó khăn và tốn kém.

 • Nhóm hữu cơ hay nhóm vô cơ?
  Nhóm sinh hoạt hay nhóm công nghiệp?
  Mỗi nhóm sẽ có công nghệ đặc trưng. Với công suất khác nhau thì công nghệ ứng dụng cũng thay đổi để tối ưu hóa kinh phí. Nếu chỉ sao chép công nghệ mà không tính toán chính xác các công trình đơn vị thì không có hiệu quả xử lý.
  Chỉ có một số chỉ tiêu trong nước thải tạo ra “mức phạt không lồ”. Nếu bạn muốn tối ưu hóa kinh phí hiện tại, bạn nên ưu tiên chi chỉ tiêu đó.

 • Nếu bạn đang dùng nước thủy cục, bạn sẽ trả những khoản phí nào trong đó?
  Sau khi sử dụng, bạn còn phải trả những khoản phí nào?
  Nếu tái sử dụng nước, bạn sẽ so sánh được lợi ích của việc tái sử dụng. Đồng thời, các chi phí rủi ro về cấp nước và thải nước được gác qua một bên. Kèm theo đó là dể dàng đăng ký “nhãn xanh” cho danh nghiệp hoặc “nhãn xanh” cho dự án.

 • Nhiều dự án cấp phép đầu tư dể dàng. Nhưng thủ tục môi trường, yêu cầu xả thải vô cùng tốn kém. Vậy, bạn nên lưu ý điểm này trước khi quyết định đặt chân tại vị trí bạn ưng ý.

 • Prioritize calling the unit that is under warranty for you. If the warranty expires, you should also call the unit that provided the service. Because they know the problem will solve faster. Otherwise, you should prepare an additional service phone number that specializes in taking care of this problem for many businesses. In the numbers you call, you should add 0942 413 007 (WeMe Environment – ​​maintenance team)

0906653007