Tài liệu môi trường

Công ty Cổ phần Năng Lượng Weme chuyên thiết kế, thi công các dự án xử lý nước thải trên cả nước. Các kỹ sư với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành đã thi công nhiều dự án đạt hiệu quả, đảm bảo đạt chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam.

Để có thể đạt được những hiệu quả như trên cần phải tham khảo các thông tư  nghị định tiêu chuẩn của những cơ quan đơn vị nhà nước ban hành hoặc các tài liệu chính thống được ban hành

Ở mục tài liệu chuyên ngành này, công ty Weme sẽ giới thiệu cho mọi người các tài liệu mà công ty đã sử dụng trong các quá trình hoạt động.

Các tài liệu chuyên ngành gồm có những loại sau:

Nội dung Tài liệu tham khảo
Các tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nước thải Nước thải sinh hoạt

-Nước thải y tế

-Nước thải công nghiệp

-Nước thải chăn nuôi

-Nước thải thực phẩm

-….

Các thông tư nghị định về nước thải -Các mức phạt

-Các quy định về quy mô xử lý

0906653007