Quan trắc định kỳ

BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là gì

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là tên gọi mới thay thế cho tên gọi cũ là (báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo thông tư 43). Là một hình thức đánh giá chất lượng ngắn hạn môi trường tại cơ sở và báo cáo định kỳ về cơ quan có thẩm quyền như các chi cục bảo vệ môi trường, Phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại sao phải lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Mục đích của việc báo cáo quan trắc  là theo dõi quan trắc số liệu của mỗi đối tượng. Đánh giá được tác động ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm phát sinh giúp công ty ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm. Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các biện pháp xử lý thích hợp.

Nguồn phát sinh gây ô nhiễm có thể là nước thải, khí thải, các chất thải rắn nguy hại, định kỳ sẽ được lấy mẫu phân tích tra cứu mức độ ô nhiễm theo quy định của nhà nước.

Các đối tượng cần phải lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

 • Cơ quan, tổ chức về bảo vệ môi trường tổ chức thực hiện quan trắc môi trường xung quanh.
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành danh mục và hướng dẫn thực hiện quan trắc chất phát thải đổi với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch có nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường.
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc danh mục chịu trách nhiệm quan trắc chất phát thải phải đảm bảo tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật môi trường và quy định của pháp luật có liên quan.

Đối tượng phải báo cáo quan trắc MT định kỳ 1

Đối tượng phải báo cáo quan trắc MT định kỳ 2

Nội dung của báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Nội dung báo cáo quan trắc MT

Tần suất, thời gian thực hiện quan trắc môi trường định kỳ

Đối với các đơn vị thực hiện chương trình quan trắc môi trường quốc gia, tần suất báo cáo như sau:

 • Gửi kết quả và báo cáo quan trắc chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt quan trắc.
 • Gửi kết quả và báo cáo quan trắc theo tháng, quý trước ngày 15 của tháng tiếp theo.
 • Gửi báo cáo tổng hợp năm về kết quả báo cáo quan trắc  và kết quả quan trắc liên tục, tự động trước ngày 15 tháng 3 của năm sau.
 • Truyền liên tục theo thời gian thực kết quả quan trắc tự động, liên tục.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, tần suất báo cáo như sau:

 • Gửi báo cáo quan trắc MT về kết quả hằng năm liên tục, tự động trước ngày 31 tháng 3 của năm sau;
 • Truyền trực tuyến liên tục (24/24 giờ) kết quả quan trắc tự động, liên tục về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo quan trắc truyền về Bộ Tài nguyên và Môi trường bảo đảm nhu cầu cung cấp, sử dụng thông tin và đạt tối thiểu 80% tổng số kết quả quan trắc dự kiến của chương trình quan trắc.

Đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ:

 • Số liệu quan trắc môi trường của các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao báo cáo theo quy định về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gửi kết quả báo cáo quan trắc chậm nhất sau 30 ngày.kể từ ngày kết thúc đợt quan trắc; đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 39 Nghị định số 38/2015/NĐ-CPngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu:
 • Hoạt động xả nước thải phải được quan trắc định kỳ theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt,.kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương theo quy định của pháp luật.
 • Các khu công nghiệp phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục,.truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương.

Ngoài ra còn có:

 • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp có quy mô.xả nước thải từ 1000 m3/ngày đêm trở lên (không bao gồm nước làm mát),.phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục và truyền số liệu trực tiếp cho.Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương.
 • Khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp có quy mô xả thải dưới 1.000 m3/ngày đêm.(không bao gồm nước làm mát) và có nguy cơ tác hại đến môi trường lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động liên tục.

Các bước thực hiện báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Các thủ tục cần thiết để thực hiện báo cáo quan trắc MT

 • Đề xuất, trình phê duyệt chủ đề báo cáo quan trắc .
 • Xây dựng khung cấu trúc báo cáo.
 • Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin, số liệu.
 • Xây dựng dự thảo báo cáo.
 • Tham vấn các bên liên quan về dự thảo báo cáo.
 • Trình, phê duyệt báo cáo.
 • Cung cấp, công khai báo cáo.

Trách nhiệm của các doanh nghiệp về báo cáo quan trắc MT

Tổ chức, cá nhân quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao,.cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải lập báo cáo quan trắc  phải có.nghĩa vụ trung thực khi báo cáo về thông tin nguồn thải, chất thải,.xử lý chất thải và cách xử lý phải theo quy định của Luật bảo vệ môi trường.

Cơ quan phê duyệt báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Theo Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT, Chương II, mục 1, điều 12 ghi rõ:

 • Tổng cục Môi trường trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo.hiện trạng môi trường quốc gia, báo cáo quan trắc 
 • Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt báo cáo hiện trạng.môi trường địa phương, báo cáo chuyên đề về môi trường của địa phương.

Về chúng tôi

 • Công ty Cổ phần năng lượng Weme chúng tôi tự hào khi nhận được sự tín nhiệm.từ các doanh nghiệp trên khắp đất nước Việt Nam. để giải quyết các vấn đề thủ tục về Môi trường. Với phương châm “Đơn giản hơn – Ý nghĩa hơn” chúng tôi luôn sinh ra để trở thành một cánh tay.phải đắc lực giúp các Doanh nghiệp giảm nhẹ các áp lực không đáng có.
 • Để được tư vấn chi tiết hơn về thủ tục Báo cáo quan trắc MT định kỳ, các doanh nghiệp đừng ngần ngại mà hãy LIÊN HỆ  ngay với chúng tôi qua thông tin dưới đây để được tư vấn miễn phí 24/7 hoặc quan Fanpage của WeMe. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ nhanh chóng.đưa ra cho các doanh nghiệp các giải pháp thích hợp.

0906653007