Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải Công Ty TNHH Tư Vấn – Xây Dựng Tiến Phát

Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Tiến Phát
Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Tiến Phát

Giới thiệu thông tin về dự án

 • Dự án cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công nghiệp công suất 10 m3/ngày.đêm giữa Công ty TNHH Tư vấn – Xây dựng Tiến Phát và Công ty cổ phần năng lượng WeMe được thực hiện tại nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm thuộc Công Ty TNHH Tư Vấn – Xây Dựng Tiến Phát tại KCN Tây Bắc Đồng Hới, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.
 • Yêu cầu chất lượng nước đầu ra: QCVN 40:2011/BTNMT cột B.

Công nghệ xử lý nước thải áp dụng tại dự án

Đặc tính thành phần nước thải của dự án này là nước thải của nhà máy sản xuất bê tông. Nước thải chủ yếu phát sinh từ quá trình sản xuất bê tông của nhà máy, cụ thể là từ nước thải của các máy trộn bê tông, nước sử dụng để vệ sinh trạm trộn bê tông, cối trộn, đường ống và xe chở và nước sử dụng để tưới bê tông. Nước thải từ các nguồn trên sẽ được thu gom và đưa vào hệ thống xử lý.

Khu vực thực hiện dự án Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải Công Ty TNHH Tư Vấn - Xây Dựng Tiến Phát
Khu vực thực hiện dự án Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải Công Ty TNHH Tư Vấn – Xây Dựng Tiến Phát

Thành phần ô nhiễm của nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất bê tông thương phẩm của nhà máy chủ yếu là chất rắn lơ lửng (SS), xi măng, cát sỏi và đặc biệt là pH khá cao. Một số thông số tham khảo của nước thải sản xuất bê tông được liệt kê theo bảng sau:

STT Thông số Đơn vị Giá trị đầu vào QCVN 40:2011/BTNMT cột B
1 pH 8 – 10 5,5 – 9
2 BOD5 (20oC) mg/L 300 – 600 50
3 COD mg/L 500 – 600 150
4 Chất rắn lơ lửng (SS) mg/L 450 – 600 100
5 Dầu mỡ mg/L 5 – 10 10

Sơ đồ công nghệ và thuyết minh

Từ bảng thông số đầu vào của một số chỉ tiêu cơ bản được mô tả như trên và các yếu tố công suất sản xuất hiện tại của nhà máy, quy trình sản xuất, thành phần nguyên liệu đầu vào sản xuất tại nhà máy, chúng tôi đã đề xuất công nghệ xử lý cho hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm thuộc Công Ty TNHH Tư Vấn – Xây Dựng Tiến Phát như sau:

Sơ đồ công nghệ dự án nước thải bê tông Tiến Phát
Sơ đồ công nghệ dự án nước thải bê tông Tiến Phát
 • Toàn bộ nước thải từ trạm trộn bê tông sẽ được tập trung lại bể thu gom T01. Đồng thời bể này cũng đóng vai trò là bể điều hòa T02 trong hệ thống xử lý. Bể thu gom, điều hòa (T01 + T02) có nhiệm vụ cân bằng lưu lượng và nồng độ. Tại đây, không khí được cấp vào nhằm khuấy trộn nước thải. Nước thải từ bể này sẽ được 1 bơm nhúng chìm bơm qua bể keo tụ T03 và bể tạo bông T04.
 • Quá trình keo tụ – tạo bông T03 – T04: có chức năng loại bỏ các chất rắn có kích thước nhỏ mà phương pháp cơ học không loại bỏ được. Đồng thời kết tủa các ion kim loại trong nước như Cr3+, Al3+. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình keo tụ – tạo bông gồm có pH, nhiệt độ và tốc độ khuấy trộn, vì vậy cần điều chỉnh pH qua quá trình trung hòa pH bằng hóa chất NaOH trước khi thực hiện quá trình keo tụ – tạo bông. Quá trình keo tụ – tạo bông được diễn ra bằng phản ứng của các chất keo tụ PAC và tạo bông PAM. Các hạt keo (cặn và các chất rắn nhỏ lơ lửng) sẽ được trung hòa điện tích, ngăn cản sự chuyển động hỗn loạn trong nước nhằm tạo khả năng tự lắng. Để quá trình lắng diễn ra nhanh hơn, các hạt keo sẽ được liên kết lại thành các bông cặn lớn có trọng lực lớn hơn và dễ dàng lắng xuống – đó là quá trình tạo bông. Sau khi các hạt bông lớn hình thành sẽ được đưa đến bể lắng ngang T05 để thực hiện quá trình lắng bùn.
 • Bể lắng ngang T05: nhiệm vụ của bể này là tách các bùn cặn ra khỏi nước. Phần nước thải sau khi được tách bùn cặn sẽ tự chảy qua bể lọc T06. Phần bùn sẽ được bơm bùn bơm đến bể chứa bùn T08. Bùn tại bể chứa bùn sẽ được được thu gom xử lý định kỳ.
 • Bể lọc T06: Tại đây sẽ bố trí 3 lớp vật liệu lọc, nước sau lọc sẽ tự chảy về bể chứa nước sau xử lý T07.
 • Bể chứa nước sau xử lý T07: Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải theo QCVN 40:2011/BTNMT cột B và sẽ được tái sử dụng lại làm nước rửa xe.
Hệ thống xử lý lắp đặt tại dự án nước thải bê tông Tiến Phát

Các lợi ích của công nghệ xử lý nước thải được sử dụng

 • Hiệu quả cao, hoạt động ổn định;
 • Không sử dụng công nghệ vi sinh nên không tốn thời gian và nguyên vật liệu để nuôi cấy vi sinh;
 • Dễ vận hành và bảo trì, bảo dưỡng;
 • Thi công dễ dàng;
 • Chi phí cho năng lượng điện tiêu thụ thấp;
 • Hệ thống xử lý được WeMe thiết kế phù hợp với cấu tạo và kết cấu gọn nhẹ và mang lại hiệu quả cao.

Quy trình công nghệ hóa lý được sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải

Công nghệ hóa lý được áp dụng thông qua quy trình thí nghiệm Jartest.

 • Khái niệm: Phương pháp keo tụ – tạo bông là phương pháp phổ biến dùng trong xử lý nước thải công nghiệp. Thông thường, mỗi loại nước thải sẽ có những đặc điểm hóa lý khác nhau. Do đó, không có một công thức chung nào để xác định lượng hóa chất sử dụng hiệu quả và tối ưu. Vì thể, khi cần sử dụng phương pháp keo tụ – tạo bông, bắt buộc chúng ta phải làm thí nghiệm – gọi là Jartest.
 • Mục đích: Xác định hiệu quả xử lý. Xác định lượng hóa chất tối ưu nhất sử dụng trong quá trình keo tụ đối với quá trình xử lý nước thải nhằm mục đích tối ưu chi phí vận hành và hiệu quả xử lý của quá trình.
Hình ảnh nghiệm thu, bàn giao hệ thống cho chủ đầu tư
Hình ảnh nghiệm thu, bàn giao hệ thống cho chủ đầu tư

Đối với nước thải bê tông, thành phần ô nhiễm chủ yếu là chất rắn lơ lửng, lượng hóa chất sử dụng nhiều nhất cho quá trình keo tụ – tạo bông là PAC (Poly Aluminium Chloride), phục vụ cho quá trình keo tụ của phương pháp. Do đó, PAC là hóa chất ảnh hưởng nhiều nhất đến quá trình vận hành hệ thống xử lý. Vậy ta sẽ dùng PAC làm hóa chất điều chỉnh liều lượng chính trong thí nghiệm này.

Hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải áp dụng công nghệ hóa lý đối với loại nước thải bê tông được xác định bằng cách đối chiếu kết quả phân tích chất lượng nước thải đầu vào, chất lượng nước thải sau xử lý với các yêu cầu chất lượng nước sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B.

STT Thông số Đơn vị Giá trị đầu vào Giá trị đầu ra QCVN 40:2011, cột B
1 pH 12,1 5,7 5,5 – 9
2 BOD5 (20oC) mg/L 84 24 50
3 COD mg/L 134 37 150
4 TSS mg/L 55 24 100
5 Tổng Nitơ mg/L 15,8 7,1 40
Kết quả phân tích chất lượng nước đầu ra dự án Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tiến Phát
Kết quả phân tích chất lượng nước đầu ra dự án Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tiến Phát

Dịch vụ xử lý nước thải nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm của WeMe

Dựa trên năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ nhân viên thiết kế thi công chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nước thải công nghiệp của WeMe, chúng tôi luôn đặt mục tiêu giảm thiểu tối ưu chi phí đầu tư nhưng vẫn đạt hiệu quả xử lý tốt nhất đạt quy chuẩn xả thải, nhằm tạo điều kiện cho các công ty có thể đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, cải tạo chất lượng môi trường trong tương lai. Qua những thông tin chúng tôi cung cấp về dự án Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công nghiệp công suất 10 m3/ngày.đêm giữa Công ty TNHH Tư vấn – Xây dựng Tiến Phát và Công ty cổ phần năng lượng WeMe, chúng tôi hy vọng những quý công ty có thể tham khảo và liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau để được hỗ trợ tư vấn tận tình và chi tiết nhất.

WeMe

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG WEME

Trụ sở chính : 124/1 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0906.653.007
Email : wemecompany@gmail.com
Fanpage : Môi Trường WeMe
Miền Bắc (Chuyên viên tư vấn) : 0845.653.007
Miền Trung (Chuyên viên tư vấn) : 0847.653.007
Miền Nam (Chuyên viên tư vấn) : 0824.653.007
0906653007