Hướng dẫn vận hành và khắc phục sự cố HTXL Bệnh Viện Đa Khoa TTH Quảng Bình

Tổng hợp video hướng dẫn

Hạng mục Link
Video giới thiệu tổng quan dự án https://youtu.be/f6O7aoQkHq4
Hướng dẫn vận hành tổng quan https://youtu.be/gJy1z9CewBs
Hướng dẫn vận hành tủ điện https://youtu.be/F-zHz6EntEc
Hướng dẫn vận hành bể thu gom https://youtu.be/G_euVkwIo1k
Hướng dẫn vận hành bể điều hoà https://youtu.be/btlzeZXq_Sc
Hướng dẫn vận hành bể tách mỡ https://youtu.be/qNu0YF3JdpI
Hướng dẫn vận hành bể anoxic https://youtu.be/-BvvX7ivYOo
Hướng dẫn vận hành bể aerotank https://youtu.be/pioJePMrvYc
Hướng dẫn vận hành bể khử trùng https://youtu.be/N7UC10xP_4Q
Bài viết tổng hợp sự cố và cách khắc phục https://www.weme.com.vn/du-an/4914/

0906653007