Thi Công Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Công Ty TNHH White Feathers International

Giới thiệu chung về dự án xử lý nước thải sinh hoạt

Thông tin dự án xử lý nước thải sinh hoạt

 • Loại nước thải: nước thải sinh hoạt;
 • Công suất: 120m3/ngày.đêm;
 • Yêu cầu chất lượng nước đầu ra: QCVN 40:2011/BTNMT cột B;
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH White Feathers International xử lý nước thải sinh hoạt
 • Địa điểm thực hiện dự án: Lô L1 Đường DA3 – NA7, KCN Mỹ Phước 2, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Vị trí thi công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
Công ty TNHH White Feathers International

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế)
 • Sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện xử lý nước thải sinh hoạt

Nguồn thải và pháp lý:

 • Nước thải phát sinh chủ yếu từ quá trình vệ sinh và ăn uống của công nhân viên trong nhà máy. Tính chất nước thải chứa các thông số gây ô nhiễm vượt quá quy định cho phép như COD, BOD, pH, TSS, amoni…. xử lý nước thải sinh hoạt
 • Để đảm bảo nước thải được xả vào cống chung của khu công nghiệp thì bắt buộc phải qua hệ thống xử lý nước thải, và chất lượng nước đầu ra đạt tiêu chuẩn. Việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải còn giúp cho doanh nghiệp tránh không bị vướng vào pháp lý môi trường, yên tâm hoạt động. Vì vậy chủ đầu tư đã ký hợp đồng với WeMe, thực hiện dự án xử lý nước thải công suất 120m3/ngày.đêm
Nguồn thải phát sinh

*Bạn có thể tra nhanh mức phạt nước thải của mình tại đây: https://www.weme.com.vn/tra-nhanh-muc-phat-nuoc-thai/

Quá trình hoàn thành dự án xử lý nước thải sinh hoạt công suất 120m3/ngày.đêm của WeMe

Quy trình thi công dự án xử lý nước thải sinh hoạt của WeMe

Giai đoạn 1: Hoàn thành tư vấn và khảo sát hiện trạng tổng quan khu vực dự án

Khi nhận được thông tin tư vấn từ chủ đầu tư, chuyên viên WeMe sẽ gọi lại và nắm thông tin sơ bộ về dự án và sau đó sẽ lên kế hoạch khảo sát trực tiếp tại dự án

Kỹ thuật WeMe tới dự án và khảo sát các hiện trạng sau:

 • Vị trí, diện tích trạm
Vị trí trạm xử lý nước thải sinh hoạt
Vị trí trạm xử lý nước thải
 • Tuyến thu gom
Tuyến thu gom
 • Lấy mẫu nước đầu vào và phân tích
Kết quả phân tích nước đầu vào

Giai đoạn 2: Hoàn thành báo giá và ký hợp đồng

Bộ phận tư vấn WeMe sẽ nhận toàn bộ thông tin từ kỹ thuật và tiến hành thực hiện báo giá và gửi hợp đồng cho chủ đầu tư

Chủ đầu tư đồng ý với chi phí thực hiện dự án sẽ tiến hành ký kết hợp đồng với WeMe thực hiện dự án xử lý nước thải sinh hoạt công suất 120m3/ngày.đêm

Gửi báo giá và ký hợp đồng
Hoàn thành báo giá và ký hợp đồng

Giai đoạn 3: Hoàn thành bảng tiến độ và bảng vẽ

Kỹ thuật sẽ thực hiện rõ ràng kế hoạch thực hiện dự án lên bảng tiến độ và hoàn thành bảng vẽ 2D và 3D gửi chủ đầu tư duyệt

Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 120m3/ngày,đêm
Bảng vẽ hệ thống xlnt công suất 120m3/ngày.đêm

Giai đoạn 4: Hoàn thành đặt hàng và tập kết vật tư về dự án

Bộ phận mua hàng dựa vào bảng tiến độ sẽ thực hiện đặt hàng và tập kết vật tư về dự án

Tập kết vật tư về dự án

Giai đoạn 5: Hoàn thành nghiệm thu vật tư đầu vào

Kỹ thuật và chủ đầu tư sẽ cùng nhau kiểm tra lại tất cả các thiết bị đã nhập vào dự án. Ký duyệt vật tư và ký duyệt bản vẽ lắp đặt để tiến hành giai đoạn tiếp theo

Nghiệm thu vật tư đầu vào

Giai đoạn 6: Hoàn thành lắp đặt hệ thống và nghiệm thu lắp đặt hệ thống

 • Lắp đặt đường ống cho toàn bộ hệ thống
Lắp đặt đường ống
 • Lắp đặt hệ thống điện điều khiển tự động
Lắp đặt hệ thống điều khiển tự động
 • Lắp đặt tuyến ống thu gom
Lắp đặt tuyến thu gom

Giai đoạn 7: Hoàn thành vận hành thử nghiệm hệ thống

Kỹ thuật sẽ tiến hành vận hành thử hệ thống sau đó nuôi vi sinh và đo kết quả nước đầu ra bằng tay

Vận hành hệ thống xử lý nước thải
Hoàn thành vận hành thử nghiệm hệ thống

Giai đoạn 8: Lấy mẫu

Sau khi đo kết quả bằng tay đạt, kỹ thuật sẽ mời chủ đầu tư lấy mẫu và cùng đem đi cho đơn vị thứ 3 phân tích

Phân tích kết quả nước đầu ra của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
Lấy mẫu phân tích

Giai đoạn 9: Hướng dẫn vận hành và bàn giao hệ thống lại cho chủ đầu tư

Kết quả nước đầu ra đạt, kỹ thuật sẽ hướng dẫn toàn bộ công nghệ lại cho chủ đầu tư và ký bàn giao đưa hệ thống vào sử dụng

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
Kết quả nước đâu ra và hướng dẫn vận hành bàn giao hệ thống lại cho chủ đầu tư

Công nghệ được áp dụng tại dự án

Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt

Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt

Thuyết minh công nghệ

Thứ nhất: Bể thu gom

Nước thải sẽ tập trung về 2 hố thu gom. Tại 2 hố thu gom có bố trí một bơm nhúng chìm, bơm nước thải lên bể điều hòa, bắt đầu quy trình xử lý.

Thứ hai: Bể điều hoà

Bể điều hòa: có nhiệm vụ cân bằng lưu lượng và nồng độ. Tại đây không khí được cấp vào nhằm khuấy trộn nước thải, tránh sự phân hủy kỵ khí gây mùi hôi. Nước thải từ Bể điều hòa sẽ được 1 bơm nước thải nhúng chìm bơm qua bể xử lý thiếu khí.

Thứ ba: Bể thiếu khí

Bể thiếu khí: Nhiệm vụ của bể này là xử lý thiếu khí. Trong bể thiếu khí được khuấy trộn thường xuyên nhờ máy thổi khí để làm tăng cường hoạt động của vi sinh vật tạo bông nhằm tăng cường hoạt tính của bông bùn và kìm hãm sự phát triển của các vi sinh vật hình sợi gây vón bùn và nổi bọt. Quá trình loại bỏ C, khử nitrat và loại bỏ P trong nước thải diễn ra trong ngăn này.

Thứ 4: Bể hiếu khí

Bể hiếu khí: Sau đó, nước thải chảy tự động qua bể hiếu khí, nhiệm vụ của bể này là xử lý hiếu khí. Ở đây oxy được cung cấp nhờ máy thổi khí hoạt động luân phiên 24/24h, đảm bảo việc phân phối khí đều trong bể thực hiện quá trình phản ứng vi sinh. Các vi sinh vật này sẽ phân hủy các chất hữu cơ thành sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O là giảm nồng độ bẩn trong nước thải. Nước thải từ bể hiếu khí sẽ tự chảy sang bể lắng.

Thứ 5: Bể lắng

Bể lắng: Bằng cơ chế lắng trọng lực, bể lắng sinh học có nhiệm vụ tách cặn vi sinh từ bể xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng dính bám mang sang. Nước thải ra khỏi bể lắng có hàm lượng cặn (SS) giảm đến hơn 70-80%. Bùn lắng ở đáy ngăn lắng sẽ được đưa về bể chứa bùn.

Thứ 6: Bể khử trùng

Bể khử trùng: Nước sau lọc sẽ tự chảy qua bể Khử trùng. Bể khử trùng có chức năng chứa nước tạm thời và khuếch tán hóa chất khử trùng vào nước thải để tiêu diệt vi sinh vật. Quá trình khử trùng nước xảy ra qua 2 giai đoạn: đầu tiên chất khử trùng khuếch tán xuyên qua vỏ tế bào vi sinh vật sau đó phản ứng với men bên trong tế bào và phá hoại quá trình trao đổi chất dẫn đến vi sinh vật bị tiêu diệt.

Thứ 7: Nước sau xử lý

Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải theo QCVN 14:2008/BTNMT cột B. Nước sau xử lý thải ra môi trường, thải vào cống chung của KCN.

Chính sách bảo hành và dịch vụ xử lý nước thải của WeMe

Chính sách bảo hành

 • Thời gian bảo hành cho toàn bộ hệ thống xử lý là 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu thiết bị đơn động không tải. xử lý nước thải sinh hoạt
 • Trong và sau bảo hành, chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra để bảo trì định kỳ hệ thống
 • Bảo trì định kỳ máy móc bao gồm: motor, bơm định lượng hóa chất, do chủ đầu tư thực hiện 03 tháng/lần.
 • Công nhân vận hành hệ thống phải thường xuyên kiểm tra sự hoạt động ổn định của máy móc, tra dầu mỡ giúp bôi trơn và phát hiện sớm những hư hỏng do điều kiện khách quan(nếu có).

Dịch vụ xử lý nước thải của WeMe

Dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt của WeMe
Hình ảnh WeMe

Công nghệ A-O kết hợp lắng sinh học được WeMe áp dụng cho nhiều dự án trên cả nước, WeMe luôn cam kết chất lượng nước đầu ra đạt tiêu chuẩn, chi phí thực hiện tiết kiệm, phù hợp với nhu cầu của chủ đầu tư. WeMe luôn có đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiệt tình, luôn hỗ trợ khách hàng onl 24/7. Mọi thắc mắc về xử lý nước thải hãy liên hệ ngay cho WeMe. WeMe sẽ đồng hành cùng bạn trên hành trình bảo vệ nguồn nước và tuân thủ pháp lý môi trường. xử lý nước thải sinh hoạt

WeMe

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG WEME

Trụ sở chính : 124/1 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0906.653.007
Email wemecompany@gmail.com
Fanpage Môi Trường WeMe
Miền Bắc (Chuyên viên tư vấn) 0845.653.007
Miền Trung (Chuyên viên tư vấn) 0847.653.007
Miền Nam (Chuyên viên tư vấn) 0824.653.007
0906653007